Jump to content

Сэтей

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Сэтей е Сэтей губгъуэ (урбз. Ногайская степь) — Ищхъэрэ Къаукъазым и къуэкӀыпӀэ лъэныкъуэм хэлъ тафэ Тэрчрэ Гумрэ я псыхъуэ зэхуакум дэлъу.

Хэкумэтхыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

И инагъыр км² 9,500 хуэдиз мэхъущ. Тафэм и щӀыпӀэхэр хохьэ: къухьэпӀэмкӀэ — Ставропол къэралым; ипщъэмкӀэ — Мычгыш къэралым; ищхъэрэр, къуэкӀыпӀэр — Дэгъыстэным. И щӀыфэр нэхъыбэкӀэ нэщӀу щытщ, мэз имыӀэу, пабжьэр мащӀэу, псыри мыбэгъуауэ.

Псэушъхьэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Псыхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Лэжьыгъэ щекӀуэкӀхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]