Сосрыкъуэ (Ӏуащхьэ)

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Сосрыкъуэ
урбз. Тонау-Укешчентюбе

Координатхэр: 43°34′14.79″ с. ш. 42°40′41.87″ в. д. / 43.570775° с. ш. 42.678297° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Къаукъаз тхышхуэ
Лъэгагъэр: 2, 401 м

Сосрыкъуэ (урбз. Тонау-Укешчентюбе) — Урысейм хиубыдэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэт Ӏуащхьэщ, и лъэгагъыр м. 2, 400 хуэдиз мэхъу. Ӏуащхьэм къыщӀож псыжьей бжыгъэ, псори Балъкъыпс холъадэр.