Jump to content

Псыу (псы)

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Псыу
урбз. Псоу
Сурэт

Кординатхэр: 43°23′09.81″ с. ш. 40°00′36.46″ в. д. / 43.386058° с. ш. 40.010128° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 57 км
Псыхъуэм и инагъыр: 420 км²
КъызхэкӀыр: Ажэпс
И пэр: Хы ФӀыцӀэ
Хэкур: Урысей, Азгъей
Хэку къедзыгъуэхэр: Краснодар край
ГВР: 06030000312109100000875

Псыу (хъыр-бз. ფსოუ, урбз. Псоу) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ Хы ФӀыцӀэм хэлъадэу, Къауъказ Тхышхуэм хэт Ажэпс Ӏуащхьэм къыхожщ, и кӀыхьагъыр км. 57 хуэдиз мэхъур.