Мифоэпитет тхыпкъылъэхэр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
къэбэрдей унагъуэм и дэмгъэхэр

Мифоэпитет тхыпкъылъэхэрДаур Руслъэным и Іэдакъэм къыщІэкІа лэжьыгъэщ, адыгэхэм, абазэхэм, азгъэхэм, убыххэм я бзэхэм теухуауэ. Даур Руслъэным мы тхыпкъылъэр ищIащ адыгэ абазэ азгъэ убых дэмгъэхэр къигъэщхьэпэу.

тхыдэ[гъэтэрэзын | edit source]

Тхыпкъылъэхэр[гъэтэрэзын | edit source]

IPA кирил тхыпкъылъэр мифоэпитет тхыпкъылъэр я тхэкІэр
адыгэбзэ азгъэбзэ абазэбзэ
t Т т Ҭ ҭ Т т NWC=t.JPG NWC=tway.JPG
Тт тт - - NWC=tː.PNG
Ту ту Ҭә ҭә Тв тв NWC=tʷ.JPG NWC=tʷway.JPG
ТӀ тӀ Т т ТӀ тӀ NWC=tʼ.JPG NWC=tʼway.JPG
tʷʼ ТӀу тӀу Тә тә ТӀв тӀв NWC=tʷʼ.JPG NWC=tʷʼway.JPG
ħ Хь хь Ҳ ҳ ХӀ хӀ NWC=ħ.JPG NWC=ħway.JPG
ħʷ Хьу хьу Ҳә ҳә ХӀв хӀв NWC=ħʷ.JPG NWC=ħʷway.JPG
x Х х - Х х NWC=x.JPG NWC=xway.JPG
Ху ху - Хв хв NWC=xʷ.JPG NWC=xʷway.JPG
χʲ xʲ - Хь хь Хь хь NWC=χʲ.JPG NWC=χʲway.JPG
χ Хъ хъ Х х - NWC=χ.JPG NWC=χway.JPG
χʷ Хъу хъу Хә хә - NWC=χʷ.JPG NWC=χʷway.JPG
χˤ Хъъ хъъ - - NWC=χˤ.JPG NWC=χˤway.JPG
χˤʷ Хъъу хъъу - - NWC=χˤʷ.JPG NWC=χˤʷway.JPG
А а А а А а NWC=aː.JPG NWC=aːway.JPG
aa Аа - - NWC=aa.JPG
l Л л Л л Л л NWC=l.JPG
ɮ Л л - Ль ль NWC=ɮ.JPG NWC=ɮway.JPG
ɬ Лъ лъ - Тл тл NWC=ɬ.JPG NWC=ɬway.JPG
ɬʼ ЛӀ лӀ - ЛӀ лӀ NWC=ɬʼ.JPG NWC=ɬʼway.JPG
a Э э - Э э NWC=a.JPG NWC=away.JPG
w u У у У у У у NWC=w.JPG NWC=wway.JPG
Уы уы - Уы уы NWC=wə.JPG NWC=wəway.JPG
o ɔ О о О о О о NWC=o.PNG
w Уэ уэ - Уэ уэ NWC=wa.JPG
s С с С с С с NWC=s.JPG NWC=sway.JPG
Су су Сә сә - NWC=sʷ.JPG
Сь сь - - NWC=sʲ.JPG
Сь сь - - NWC=sʲ2.JPG
ʃ Ш ш Шь шь Ш ш NWC=ʃ.JPG NWC=ʃway.JPG
ʃː Шш - - NWC=ʃː.JPG
ʃʷ Шу шу Шә шә Шв шв NWC=ʃʷ.JPG
ɕ Щ щ Щ щ Щ щ NWC=ɕ.JPG NWC=ɕway.JPG
ʂ Шъ шъ Ш ш - NWC=ʂ.JPG NWC=ʂway.JPG
ʂʷ Шъу шъу - - NWC=ʂʷ.JPG
ʃʼ ШӀ шӀ - - NWC=ʃʼ.JPG NWC=ʃʼway.JPG
ʃʷʼ ШӀу шӀу - - NWC=ʃʷʼ.JPG NWC=ʃʷʼway.JPG
ФӀ фӀ - ФӀ фӀ NWC=fʼ.JPG NWC=fʼway.JPG
ʂʼ ШъӀ ШъӀ - - NWC=ʂʼ.JPG
ɕʼ ЩӀ щӀ - - NWC=ɕʼ.JPG
k К к Қ қ К к NWC=k.JPG NWC=kway.JPG
Кк кк - - NWC=kː.JPG
Ку ку Қә қә Кв кв NWC=kʷ.JPG NWC=kʷway.JPG
kʷː Кку кку - - NWC=kʷː.JPG
Кь кь - Кь кь NWC=kʲ.JPG
kʼ kʲʼ КӀ кӀ К к КӀ кӀ NWC=kʼ.JPG NWC=kʼway.JPG
kʷʼ kʷʲʼ КӀу кӀу Кә кә КӀв кӀв NWC=kʷʼ.JPG NWC=kʷʼway.JPG
q Къ къ - - NWC=q.JPG NWC=qway.JPG
Къу къу - - NWC=qʷ.JPG NWC=qʷway.JPG
q͡χ qʼ Кхъ кхъ Ҟ ҟ Къ къ NWC=q͡χ.JPG NWC=q͡χway.JPG
q͡χʷ qʷʼ Кхъу кхъу Ҟә ҟә Къв къв NWC=q͡χʷ.JPG NWC=q͡χʷway.JPG
Къъ къъ - - NWC=qˁ.JPG
qˁʷ Къъу къъу - - NWC=qˁʷ.JPG
qˁʼ КъъӀ къъӀ - - NWC=qˁʼ.JPG
qˁʷʼ КъъӀу къъӀу - - NWC=qˁʷʼ.JPG
- - - NWC=qʲ.JPG
qʲʼ - - - NWC=qʲʼ.JPG
ɡ Г г Г г Г г NWC=ɡ.JPG
ɣ Г г - Гъ гъ NWC=ɣ.JPG NWC=ɣway.JPG
ɡʷ Гу гу Гә гә Гв гв NWC=ɡʷ.JPG NWC=ɡʷway.JPG
ɡʲ Гь гь Гь гь Гь гь NWC=ɡʲ.JPG
ʕ Ӏъ ГӀ гӀ NWC=ʕ.JPG
ʕʷ Ӏъу - ГӀв гӀв NWC=ʕʷ.JPG
ʁ Гъ гъ Ӷ ӷ - NWC=ʁ.JPG NWC=ʁway.JPG
ʁʷ Гъу гъу Ӷә ӷә - NWC=ʁʷ.JPG NWC=ʁʷway.JPG
ʁʲ - Ӷь ӷь - NWC=ʁʲ.JPG
ʁˁ Гъъ гъъ - - NWC=ʁˁ.JPG
ʁˁʷ Гъъу гъъу - - NWC=ʁˁʷ.JPG
t͡s Ц ц Ц ц Ц ц NWC=t͡s.PNG WC=t͡sway.JPG
t͡sː Цц цц - - NWC=t͡sː.JPG
t͡sʷ Цу цу Цә цә Цв цв NWC=t͡sʷ.JPG WC=t͡sʷway.JPG
t͡sʷː Ццу ццу - - NWC=t͡sʷ.JPG
t͡sʲ Ць ць - - NWC=t͡sʲ.JPG
t͡sʼ ЦӀ цӀ Ҵ ҵ ЦӀ цӀ NWC=t͡sʼ.JPG WC=t͡sʼway.JPG
t͡sʷʼ ЦӀу цӀу Ҵә ҵә ЦӀв цӀв NWC=t͡sʷʼ.JPG
t͡sʷʲ Цьу цьу - - NWC=t͡sʷʲ.JPG
СӀ сӀ - - NWC=sʼ.JPG
sʲʼ СьӀ сьӀ - - NWC=sʲʼ.PNG
t͡ʃ Ч ч Ч ч Ч ч NWC=t͡ʃ.JPG WC=t͡ʃway.JPG
t͡ʃː Чч чч - - NWC=t͡ʃː.PNG
t͡ʃʷ Чу чу Чә чә Чв чв NWC=t͡ʃʷ.PNG
t͡ʃʼ ЧӀ чӀ (КӀ кӀ) Ҷ ҷ ЧӀ чӀ NWC=t͡ʃʼ.JPG WC=t͡ʃʼway.JPG
Чъ чъ Ҽ ҽ - NWC=tʂ.PNG WC=tʂway.JPG
tʂː Ччъ ччъ - - NWC=tʂː.JPG
tʂʼ ЧӀъ чӀъ Ҿ ҿ - NWC=tʂʼ.PNG WC=tʂʼway.JPG
d Д д Д д Д д NWC=d.PNG WC=dway.JPG
Ду ду Дә дә Дв дв NWC=dʷ.PNG
d͡ʐ Джъ джъ Џ џ - NWC=d͡ʐ.JPG WC=ɖʐway.JPG
d͡ʒ Дж дж Џь џь Дж дж NWC=d͡ʒ.JPG WC=d͡ʒway.JPG
d͡ʒʷ Джу джу Џә џә Джв джв NWC=d͡ʒʷ.JPG
d͡z Дз дз Ӡ ӡ Дз дз NWC=d͡z.JPG WC=d͡zway.JPG
d͡zʷ Дзу дзу Ӡә ӡә Дзв дзв NWC=d͡zʷ.JPG
d͡zʲ Дзь дзь - - NWC=d͡zʲ.JPG
p П п Ԥ ԥ П п NWC=p.PNG WC=pway.JPG
Пп пп - - NWC=pː.PNG
ПӀ пӀ П п ПӀ пӀ NWC=pʼ.JPG WC=pʼway.JPG
pʷʼ ПӀу пӀу Пә пә ПӀв пӀв NWC=pʷʼ.JPG WC=pʷʼway.JPG
Пъ пъ - - NWC=pˁ.PNG
pˁʼ ПъӀ пъӀ - - NWC=pˁʼ.PNG
ʒ Ж ж Жь жь Ж ж NWC=ʒ.JPG WC=ʒway.JPG
ʒʷ Жу жу Жә жә Жв жв NWC=ʒʷ.JPG
ʑ Жь жь - Жь жь NWC=ʑ.JPG WC=ʑway.JPG
ʐ Жъ жъ Ж ж - NWC=ʐ.JPG WC=ʐway.JPG
ʐʷ Жъу жъу - - NWC=ʐʷ.JPG WC=ʐʷway.JPG
v В в В в В в NWC=v.PNG WC=vway.JPG
z З з З з З з NWC=z.PNG WC=zway.JPG
Зу зу Зә зә Зв зв NWC=zʷ.JPG
Зь зь - - NWC=zʲ.JPG
ʔ Ӏ - Ӏ NWC=ʔ.JPG WC=ʔway.JPG
ʔʷ Ӏу - Ӏв NWC=ʔʷ.PNG WC=ʔʷway.JPG
h Ӏь - - NWC=ʔʲ.JPG
jo Ё ё Ё ё Ё ё NWC=jo.PNG
ju Ю ю Ю ю Ю ю NWC=ju.JPG
ja e ɛ aj Е е Е е Е е NWC=ja.PNG WC=jaway.JPG
jaː Я я - Я я NWC=jaː.JPG
j Й й - Й й NWC=j.PNG WC=jway.JPG
i И и - И и NWC=i.PNG WC=iway.JPG
И и - Иы иы NWC=jə.JPG WC=jəway.JPG
f Ф ф - Ф ф NWC=f.JPG WC=fway.JPG
Фу фу Фә фә Фв фв NWC=fʷ.JPG
- - - NWC=fʷ2.JPG
m М м М м М м NWC=m.PNG WC=mway.JPG
Мъ мъ - - NWC=mˁ.JPG
n Н н Н н Н н NWC=n.PNG WC=nway.JPG
b Б б Б б Б б NWC=b.JPG WC=bway.JPG
Бъ бъ - - NWC=bˁ.PNG
ə Ы ы Ы ы Ы ы NWC=ə.JPG WC=əway.JPG
ʲ ь ь ь NWC=ʲ.JPG

Сурэтхэр[гъэтэрэзын | edit source]

ТехьэпӀэхэр[гъэтэрэзын | edit source]