КӀыкъырфагъуэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
КӀыкъырфагъуэ
КӀыкъырфагъуэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
ХэкӀыгъуэ къуэдзэ: Oscines
Лъэпкъ: КӀыкъыр лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: КӀыкъыр лъэпкъыгъуэр
ЛӀэужъыгъуэ: КӀыкъырфагъуэ
Латин цӀэр
Prunella fulvescens Severtsov, 1873

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 562485
NCBI 670355

КӀыкъырфагъуэ (лат-бз. Prunella fulvescens) — унэбзу хэкӀыгъуэм, кӀыкъыр лъэпкъым щыщщ. Азиэм и щӀыпӀэ нэхъыбэм щопсэу Азиэ Курытым, Афганистэным, Хъутейм, Индиэм, Монголым, Непалым, Пакистэным, Урысейм.

ЛӀэужьыгъуэ къуэдзэхэр[гъэтэрэзын | edit source]

Гъэунэхуауэ лӀэужьыгъуэ къуэдзэ къалъытэхэр:

  • Prunella fulvescens fulvescens
  • Prunella fulvescens dahurica
  • Prunella fulvescens dresseri
  • Prunella fulvescens nanschanica
  • Prunella fulvescens khamensis
  • Prunella fulvescens sushkini


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.