КӀукӀумяу лъэпкъыр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
КӀукӀумяу теплъэ хэкӀыгъуэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: КӀукӀумяу теплъэ хэкӀыгъуэр
ХэкӀыгъуэ къуэдзэ: КӀукӀумяу лъэпкъыр
Латин цӀэр
Strigidae Vigors, 1825

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 177854
NCBI 30459

КӀукӀумяу лъэпкъыр (лат-бз. Strigidae) — кӀукӀумяу хэкӀыгъуэм щыщщ, къызэщӀеубыдэ лӀэужьыгъуэ 123.

ДэнкӀи уащыхуозэ, Антарктикэмрэ хы тӀыгу гуэрэхэмрэ къанэмыщӀа.

Я пкъыр зэхэщӀыхьащ, щхьэхъурей инхэщ, лъэдий кӀэщӀхэщ. ЛӀэужьыгъуэ нэхъыбэр лъэтэжкъым, яхэт Ӏэпхъуэхэр. Хъухэр нэхъ цӀыкӀущ.

ЗэхэгъэкӀыгъуэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.