Кнившелодден

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Кнившелодден пшагъуэм щӀехъумэр
Кнившелодден щӀымахуэм
Кнившелодден и хэкумэтх координатхэр

Кнившелодден (нор.-бз. Knivskjelodden) — Норуегэм и коммунэ Нордкапым и тӀыгу Магеройа телъ къуапэ. Магеройа тӀыгуми Еуропэми и нэхъ ишхъэрэ дыдэ пӀэ.

Нордкап къуапэр иныкъуэхэм Еуропэм и нэхъ ишхъэрэ дыдэ пӀэуэ ябжыми, нэхъ ишхъэрэ дыдэу щытыр Кнившелодден къуапэращ. Ар Нордкап елътауэ нэхъ ишхъэрэу 1500 метрэкӀэ хым хохьэр, хомурэ етӀысэхыурэ.

Нордкап къуапэм щыщӀэдзауэ Кнившелодден нэсыху, лъагъуэ цӀыкӀу киломитрий и кӀыхьагъыу ящӀауэ ирокӀуэ, цӀыху хуейхэр абы нэс тыншу кӀуэфынхэ щхьа.

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]


Кординатхэр: 71°11′08″ с. ш. 25°40′54″ в. д. / 71.185556° с. ш. 25.681667° в. д. (G)