Ешкуэкуэн

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Ешкуэкуэн
урбз. Эшкакон

Кординатхэр: 43°49′12.33″ с. ш. 42°25′08.81″ в. д. / 43.820092° с. ш. 42.419114° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 45 км
Псыхъуэм и инагъыр: 98 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз тхышхуэ
И пэр: ГумцӀыкӀу
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэрэшей-Шэрджэс
ГВР: 07010000412108200001777

Ешкуэкуэн (урбз. Эшкакон) — Урысейм хэт Къэрэшей-Шэрджэсым и щӀыпӀэм хэж псыщ ГумцӀыкӀум хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыщӀож, и кӀыхьагъыр км. 45 хуэдиз мэхъур.