Гуащэпсынэ (Нартхукъуэ)

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Гуащэпсынэ
урбз. Гуашапсина

Кординатхэр: 43°37′49.04″ с. ш. 43°15′18.1″ в. д. / 43.630289° с. ш. 43.255028° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 16 км
Псыхъуэм и инагъыр: 27. 2 км²
И пэр: Нартхукъуэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

Гуащэпсынэ (урбз. Гуашапсина) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Нартхукъуэм хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 16 хуэдиз мэхъур.