АшэпӀэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
АшэпӀэ
урбз. Яшамба

Кординатхэр: 44°34′35.64″ с. ш. 37°58′47.48″ в. д. / 44.576567° с. ш. 37.979856° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 12 км
КъыхэжыпӀэр: МэракӀуэтх
И пэр: Хы ФӀыцӀэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Краснодар край

АшэпӀэ (урбз. Яшамба) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ Хы ФӀыцӀэм хэлъадэу, МэракӀуэтхым къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 12 хуэдиз мэхъур.