Эскимо-алеутыбзэхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Эскимо-алеутыбзэхэр

Эскимо-алеутыбзэхэр (ин-бз. Eskimo–Aleut languages) — Азиэмрэ (Урысейм) Ишъхъэрэ Америкэм и бзэхэр.

Эскимо-алеутыбзэхэрэр я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху — ~85 000 хуэдиз.

Классификациэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]