Эскимо-алеутыбзэхэр

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
Эскимо-алеутыбзэхэр

Эскимо-алеутыбзэхэр (ин-бз. Eskimo–Aleut languages) — Азиэмрэ (Урысейм) Ишъхъэрэ Америкэм и бзэхэр.

Эскимо-алеутыбзэхэрэр я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху — ~85 000 хуэдиз.

Классификациэр[гъэтэрэзын | edit source]

ТехьэпӀэхэр[гъэтэрэзын | edit source]