ЩӀыгупс

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
ЩӀыгупс
урбз. Чекупс
КӀыхьагъыр: 12 км
Псыхъуэм и инагъыр: 37, 1 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз Тхышхуэ
И пэр: Псыжъ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Краснодар край

ЩӀыгупс е ЧӀыкупс (урбз. Чекупс) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ Псыжъым хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхожщ, и кӀыхьагъыр км. 12 хуэдиз мэхъур.