ШӀукъо (псы)

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
ШӀукъо
урбз. Сукко
КӀыхьагъыр: 15, 4 км
КъызхэкӀыр: Къаукъаз Тхышхуэ
И пэр: Хы ФӀыцӀэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Краснодар край

ШӀукъо е ФӀыкъуэ (урбз. Сукко) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ Хы ФӀыцӀэм хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхожщ, и кӀыхьагъыр км. 16 хуэдиз мэхъур.