Хъуарзэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Хъуарзэ
урбз. Каверзе
КӀыхьагъыр: 25 км
Псыхъуэм и инагъыр: 148 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз Тхышхуэ
И пэр: Псэкъупс
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Адыгей, Краснодар край

Хъуарзэ е Къопс (урбз. Каверзе) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ Псэкъупсым хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхожщ, и кӀыхьагъыр км. 25 хуэдиз мэхъур.