Уэкъаурт

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Уэкъаурт
урбз. Окарт

Кординатхэр: 44°17′02.25″ с. ш. 41°00′04.83″ в. д. / 44.283958° с. ш. 41.001343° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 36 км
Псыхъуэм и инагъыр: 110 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз тхышхуэ
И пэр: Чамлыкъ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Краснодар край

Уэкъаурт (урбз. Окарт) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ Чамлыкъым хэлъадэу, кӀыхьагъыр км. 36 хуэдиз мэхъур.