ТӀуапс (псы)

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
ТӀуапс
урбз. Туапсе
КӀыхьагъыр: 43 км
Псыхъуэм и инагъыр: 352 км²
КъызхэкӀыр: Псынэкъуэмрэ Чылыпсынымрэ я зэхэлъэдапӀэ
И пэр: Хы ФӀыцӀэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Краснодар край
ГВР: 06030000212109100000395

ТӀуапс (урбз. Туапсе) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ Хы ФӀыцӀэм хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхэж Псынэкъуэмрэ Чылэпсымрэ я зэхэлъэдапӀэм къыщӀедзэщ, и кӀыхьагъыр км. 45 хуэдиз мэхъур.