Тафэджэд

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Тафэджэд
Тафэджэд
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Ӏуфэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Ӏуфэбзу лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Темэнпсычэтхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Тафэджэд
Латин цӀэр
Vanellus gregarius
Pallas, 1771


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 176488
NCBI {{{1}}}
Vanellus gregarius

Тафэджэд (лат-бз. Vanellus gregarius) — Ӏуфэбзу лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Къуалэбзу щӀылъэрыгъуалъхьэщ. Къаукъазым къышыришкъым, блолъэтыкӀ.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.