Молиер

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
Молиер
фр-бз. Molière
Сурэт
И лэжьыгъэр: усакӀуэ
Къыщыхъуар: 1622 мазаем и 13
Къыздэхъуар: Париж, Фрэндж
Дунейм щехыжар: 1673 щIышылэм и 17
Дунейм здехыжар: Париж, Фрэндж
Commons-logo.svg Молиер Уикисурэтылъэм

Молиер (Жан Батист Поклен, фр-бз. Molière, Jean Baptiste Poquelin, — фрэнджым щыщ усакӀуэ цӀэрыӀуэ.