Луи Армстронг

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
Луи Армстронг
ин-бз. Louis Armstrong
Сурэт
И лэжьыгъэр: пшыналъэ
Къыщыхъуар: 1901 шыщхьэIум и 4
Къыздэхъуар: Новый Орлеан, АШЗ
Дунейм щехыжар: 1971 бадзэуэгъуэм и 6
Дунейм здехыжар: Куинс, Ниу-Йорк, АШЗ
Къэрал зыщыщтэр: Америкэ Штат Зэгуэт АШЗ
Официал сайтыр: Официал сайтыр
Commons-logo.svg Луи Армстронг Уикисурэтылъэм

Луи Дэниэл Армстронг (ин-бз. Louis Armstrong, Louis Daniel «Satchmo» Armstrong, 1901 шыщхьэIум и 4, Новый Орлеан — 1971 бадзэуэгъуэм и 6, Куинс) — америкэм щыщ пшыналъэ цӀэрыӀуэ.