Jump to content

Кацусика Хокусай

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Кацусика Хокусай
яп-бз. 葛飾 北斎
Сурэт
И лэжьыгъэр: лэчтхыгъакӀэ
Къыщыхъуар: 1760 жэпуэгъуэм и 31(1760-10-31)[1][2]
Къыздэхъуар: Эдо, Япон
Дунейм щехыжар: 1849 накъыгъэм и 10(1849-05-10)[3][4][2][5][6][7][8][9] (88 гъ.)
Дунейм здехыжар: Эдо, Япон
Диныр: Шинто-Буддист
Лъэпкъыр: Япон
Кацусика Хокусай Уикисурэтылъэм

Кацусика Хокусай (яп-бз. 葛飾 北斎; 1760 — 1849 нэкъыгъэм и 10) — япон лэктыгъакӀэ цӀэрыӀуэ, и лэжьыгъэхэр укийо-э щӀэнхабзэ къудамэм щыщщ.

ГъащӀэм и тхыдэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Къыздэхъуар Эдо къалэм, 1760 и фокӀадэм. И цӀэдыдэу щытар Токитаро, и гъащӀэ псом лэжьэхукӀэрэ цӀэлей бжыгъэ къиштурэ зэрихъуэкӀащ. ЛъэпкъкӀэ унагъуэ тхьэмыщкӀэ дыдэм къыхэкӀащ.

ЛэчкӀэ тхэн щыщӀидзар илъэсих щырикъуам.

Лэжьыгъэхэм я теплъэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]


  1. Лэмбик КомиклопедияLambiek, 1999.
  2. 2.0 2.1 Internet Speculative Fiction Database — 1995.
  3. RKDartists
  4. Find a Grave — 1996.
  5. Энциклопедия Брокгауз
  6. Babelio — 2007.
  7. Proleksis enciklopedija, Opća i nacionalna enciklopedija — 2009.
  8. Архив изобразительного искусства — 2003.
  9. (unspecified title) — 1998.