Зеикъуэ (Хъумбэлей)

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Зеикъуэ (Хъумбэлей)
урбз. Жеко

Кординатхэр: 43°17′05.52″ с. ш. 44°17′56.69″ в. д. / 43.284867° с. ш. 44.299081° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 5 км
Псыхъуэм и инагъыр: 14 км²
КъызхэкӀыр: Сынджытх
И пэр: Хъумбылей
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Ищхъэрэ Осетиэ

Зеикъуэ (урбз. Жеко) — Урысейм хэт Ищхъэрэ Осетиэм и щӀыпӀэм хэж псыщ Хъумбылейм хэлъадэу, кӀыхьагъыр км. 5 хуэдиз мэхъур.