Ануй

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Ануй

Кординатхэр: 52°24′10″ с. ш. 84°44′40″ в. д. / 52.402778° с. ш. 84.744444° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 327 км
Псыхъуэм и инагъыр: 6, 930 км²
КъыхэжыпӀэр: Ануйтх
И пэр: Об
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Алтай республикэ

АнуйУрысейм хэт Алтай республикэм и щӀыпӀэм хэж псыщ Обым хэлъадэу, Ануйтх къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 330 хуэдиз мэхъур.