Антон Чехов

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
Антон Чехов
ур-бз. Анто́н Па́влович Че́хов
Сурэт
И лэжьыгъэр: усакӀуэ
Къыщыхъуар: 1860 мазаем и 29
Къыздэхъуар: Таганрог, Урысей
Дунем щехыжьар: 1904 бадзэуэгъуэм и 15
Дунем здехыжьар: Баденвайлер, Джэрмэн
Commons-logo.svg Антон Чехов Уикисурэтылъэм

Антон Чехов (ур-бз. Анто́н Па́влович Че́хов, 1860 мазаем и 29, Таганрог — 1904 бадзэуэгъуэм и 15, Баденвайлер) — урысейм щыщ усакӀуэ цӀэрыӀуэ.