Анос

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Анос
Сурэт

Кординатхэр: 51°30′08.77″ с. ш. 85°56′41.52″ в. д. / 51.502436° с. ш. 85.944867° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 12 км
КъыхэжыпӀэр: Алтай къущхьэхэр
И пэр: Катун
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Алтай республикэ

АносУрысейм хэт Алтай республикэм и щӀыпӀэм хэж псыщ Катуным хэлъадэу, Алтай къущхьэхэм къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 12 хуэдиз мэхъур.