Албрехт Дурер

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Албрехт Дурер
джэр-бз. Albrecht Dürer
Сурэт
И лэжьыгъэр: лэчтхыгъакӀэ
Къыщыхъуар: 1471 накъыгъэм и 21[1][2][3][4][5][6][7]
Къыздэхъуар: Нунберг, Бавариэ
Дунейм щехыжар: 1528 мэлыжьыхьым и 6[1][2][3][4][5][6][7] (56 гъ.)
Дунейм здехыжар: Нунберг, Бавариэ
Commons-logo.svg Албрехт Дурер Уикисурэтылъэм

Албрехт Дурер (джэр-бз. Albrecht Dürer; 1471 нэкъыгъэм и 21 — 1528 мэлыжьыхьым и 6) — джэрмэн лэчтхыгъакӀэ, ксилографиэм и нэхъ Ӏэзэгъуэщ.

ГъащӀэм и тхыдэр[гъэтэрэзын | edit source]

Къыздэхъуар Нунберг къалэм 1471 нэкъыгъэм и 21-м. Албрехт и адэр Мэжарейм къикӀауэ дэтӀысхьат а къалэм и щхьэгъусэри дэщӀыгъуу. Я унагъуэм сэбий пщӀыкӀуий ягъуэтат, ауэ псэуэ къэнахэр ий къуэдей. И адэм дыщэкӀ ӀэщӀагъэм иригъэсэну пылъат и сэбиигъуэм къыщыщӀэдзауэ, ауэ щӀалъэм лэчтхыгъэр къыхихащ.

Лэжьыгъэхэм я теплъэхэр[гъэтэрэзын | edit source]

Гулъытэгъуэ[гъэтэрэзын | edit source]

  1. 1.0 1.1 https://www.webumenia.sk/autor/2238
  2. 2.0 2.1 (unspecified title) — 2006.
  3. 3.0 3.1 Itaú Cultural (unspecified title)São Paulo: Itaú Cultural, 1987. — ISBN 978-85-7979-060-7
  4. 4.0 4.1 (unspecified title) — 30000 экз.
  5. 5.0 5.1 Internet Speculative Fiction Database — 1995.
  6. 6.0 6.1 (unspecified title)
  7. 7.0 7.1 https://rkd.nl/explore/artists/24586

ТехьэпӀэхэр[гъэтэрэзын | edit source]