Абай (Кокса)

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Абай

Кординатхэр: 50°30′30.13″ с. ш. 84°58′51.87″ в. д. / 50.508369° с. ш. 84.981075° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 51 км
Псыхъуэм и инагъыр: 782 км²
КъызхэкӀыр: Алтай къущхьэхэр
И пэр: Коксуу
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Алтай республикэ

АбайУрысейм хэт Алтай республикэм и щӀыпӀэм хэж псыщ Коксуум хэлъадэу, Алтай къущхьэхэм къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 50 хуэдиз мэхъур.