ЩӀыпс

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
ЩӀыпс
урбз. Чепси
КӀыхьагъыр: 25 км
Псыхъуэм и инагъыр: 143 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз Тхышхуэ
И пэр: Псэкъупс
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Краснодар край

ЩӀыпс е ЧӀыпс (урбз. Чепси) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ Псэкъупсым хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхожщ, и кӀыхьагъыр км. 25 хуэдиз мэхъур.