Jump to content

Шапсыхъуэ (Ӏуащхьэ)

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Шапсыхъуэ
урбз. Шапсухо

Координатхэр: 44°26′43.52″ с. ш. 38°50′49.09″ в. д. / 44.445422° с. ш. 38.846969° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Къаукъаз тхышхуэ
Лъэгагъэр: 677 м

Шапсыхъуэ (урбз. Шапсухо) — Краснодар крайм хэт Ӏуащхьэщ. И лъэгагъыр м. 677 мэхъур. Къаукъаз тхышхуэм хеубыдэщ ТӀуапс къедзыгъуэм деж. Псы Шапсыхъуэр и лъэгум деж къыщӀедзэр.