Фоныбзэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Фоныбзэ
Сурэт
Зэрзэджэр: Fon gbè
Къэралхэр: Бенин, Того
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: 1,7 млн
Классификациэ
Категориэ: Африкэм и бзэхэр
Тхыбзэр: латин хьэрыф
Бзэ кодхэр
ISO 639-1:
ISO 639-2: fon
ISO 639-3: fon

Фоныбзэ (Fon gbè) — нигер-конголезыбзэхэм ящыщ, банту бзэ группэм хэту.

Фоныбзэ я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху — млн 1,7 хуэдиз.

Тхыбзэр зэрщыт — латин.

Хьарыфылъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

A B C D Ɖ E Ɛ F G GB H I J K L M N NY O Ɔ P R S T U V W X Y Z
a b c d ɖ e ɛ f g gb h i j k l m n ny o ɔ p r s t u v w x y z