Умбундубзэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Умбундубзэ
Зэрзэджэр: úmbúndú
Къэралхэр: Ангола, Намибиэ
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: 4 млн
Классификациэ
Категориэ: Африкэм и бзэхэр
Тхыбзэр: латин хьэрыф
Бзэ кодхэр
КъэралСтандарт 7.75–97: умб 727
ISO 639-1:
ISO 639-2: umb
ISO 639-3: umb

Умбундубзэ (úmbúndú ) — нигер-конголезыбзэхэм ящыщ, банту бзэ группэм хэту.

Умбундубзэ я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху — 4 хуэдиз.

Тхыбзэр зэрщыт — латин.

-Хэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • elimiovalimi бзэ – бзэхэр
  • omahiolomahi лъакъуэ – лъакъуэхэр
  • eyoovayo дзэ – дзэхэр

Гулъытэгъуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Eric Bossard (1987), La medecine traditionelle chez les Ovimbundu