Уилиям Шекспир

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
Уилиям Шекспир
ин-бз. William Shakespeare
Сурэт
И лэжьыгъэр: усакӀуэ
Къыщыхъуар: 1564 мэлыжьыхьэм и 23
Къыздэхъуар: Стратфорд-на-Эйвоне
Дунейм щехыжар: 1616 мэлыжьыхьэм и 23
Дунейм здехыжар: Стратфорд-на-Эйвоне
Commons-logo.svg Уилиям Шекспир Уикисурэтылъэм

Уилиям Шекспир (ин-бз. William Shakespeare, 1564 мэлыжьыхьэм и 23 — 1616 мэлыжьыхьэм и 23, Стратфорд-на-Эйвоне) — инджылызэм щыщ усакӀуэ цӀэрыӀуэ.