Псыхъуэ (псы)

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Псыхъуэ
урбз. Псахо
КӀыхьагъыр: 11 км
Псыхъуэм и инагъыр: 37 км²
КъызхэкӀыр: Алыкъуэ
И пэр: Кудэпсы
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Краснодар край

Псыхъуэ (урбз. Псахо) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ Кудэпсым хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм хэт Алыкъуэтхым къыхожщ, и кӀыхьагъыр км. 11 хуэдиз мэхъур.