Псыфэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Псыфэ
урбз. Псиф
КӀыхьагъыр: 12 км
Псыхъуэм и инагъыр: 42, 1 км²
КъызхэкӀыр: Псыфэ Ӏуащхьэм
И пэр: Псэкъупс
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Краснодар край

Псыфэ (урбз. Псиф) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ Псэкъупсым хэлъадэу, Къауъказ Тхышхуэм хэт Псыфэ Ӏуащхьэм къыхожщ, и кӀыхьагъыр км. 12 хуэдиз мэхъур.