Jump to content

Псыушхъо

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Псыушхъо
урбз. Бол. Псеушхо

Координатхэр: 44°05′08.2″ с. ш. 38°17′02.47″ в. д. / 44.085611° с. ш. 38.284019° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Къаукъаз тхышхуэ
Лъэгагъэр: 1100 м

Псыушхъо (урбз. Большой Псеушхо) — Краснодар крайм хэт Ӏуащхьэщ. И лъэгагъыр м. 1, 100 мэхъур. Къаукъаз тхышхуэм хеубыдэщ ТӀуапс къедзыгъуэм деж. Псы Псыушхъор и лъэгум деж къыщӀедзэр.