Калидаса

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Калидаса
хин.-бз. कालिदास
И лэжьыгъэр: усакӀуэ
Къыщыхъуар: неизвестно
Къыздэхъуар: Индиэ
Дунейм щехыжар: неизвестно
Дунейм здехыжар: Индиэ

Калидаса (хин.-бз. कालिदास, IV—V лӀэщӀыгъуэхэм) — индиэм щыщ усакӀуэ цӀэрыӀуэ.