Джэфри Чосэр

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
Джэфри Чосэр
ин-бз. Geoffrey Chaucer
Сурэт
И лэжьыгъэр: усакӀуэ
Къыщыхъуар: 1343(1343)
Къыздэхъуар: Лондон
Дунейм щехыжар: 1400 жэпуэгъуэм и 25
Дунейм здехыжар: Лондон
Commons-logo.svg Джэфри Чосэр Уикисурэтылъэм

Джэфри Чосэр (ин-бз. Geoffrey Chaucer, 1343, Лондон — 1400 жэпуэгъуэм и 25) — инджылызым щыщ усакӀуэ цӀэрыӀуэ.