Бенгалыбзэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Бенгалыбзэ
Сурэт
Зэрзэджэр: বাংলা Bāṇlā
Къэралхэр: Индиэ, Бангладеш
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: млн 250
Рейтингыр: 6
Классификациэ
Категориэ: Еуразиэм и бзэхэр
Индоеуропейхэр
Тхыбзэр: бонгаккхор
Бзэ кодхэр
КъэралСтандарт 7.75–97: бен 100
ISO 639-1: bn
ISO 639-2: ben
ISO 639-3: ben

Бенгалыбзэ (বাংলা, Bāṇlā) — индоеуропейбзэхэм ящыщ, бенгало-ассамскэ бзэ группэм хэту.

Бенгалыбзэр я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху — млн 250 хуэдиз.

Официал статус здиӀэхэр — Индиэм, Бангладешым.

Тхыбзэр зэрщыт — бонгаккхор.