Jump to content

Ачъэщхьэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Ачъэшхьэ
урбз. Ачишхо

Координатхэр: 43°43′44.16″ с. ш. 40°07′25.63″ в. д. / 43.728933° с. ш. 40.123786° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Къаукъаз тхышхуэ
Лъэгагъэр: 2, 391 м

Ачъэшъхьэ е Ажэщхьэ (урбз. Ачишхо) — Краснодар крайм хэт Ӏуащхьэщ. И лъэгагъыр м. 2, 391 мэхъур. Къаукъаз тхышхуэм хеубыдэщ Хъопс къедзыгъуэм (Щачэ къалэ) деж.