Jump to content

Аулъ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Аулъ
урбз. Аутль

Координатхэр: 43°57′42″ с. ш. 39°42′35″ в. д. / 43.961667° с. ш. 39.709722° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Къаукъаз тхышхуэ
Лъэгагъэр: 1, 851 м

АулъКраснодар крайм хэт Ӏуащхьэщ. И лъэгагъыр м. 1, 851 мэхъур. Къаукъаз тхышхуэм хеубыдэщ Лазаревскэ къедзыгъуэм (Щачэ къалэм).