Ару

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Ару
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: КъэкӀыгъэхэр
Къудамэ: Magnoliophyta
ХэкӀ: Magnoliopsida
ХэкӀыгъуэ: Caryophyllales
Лъэпкъ: Тхъуий лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Ару
Латин цӀэр
Polygonum
Linnaeus

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 20847
NCBI 46786

Ару (лат-бз. Polygonum) — лӀэужьыгъуэ зы бжанэу гуэша лъэпкъыгъуэщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Арухэр я тхьэмпэхэмкӀэ, гъагъэхэмкӀэ, я лъабжьэхэмкӀэ, я теплъэкӀэ, къыщыкӀ щӀыпӀэхэмкӀэ зэхуэдэкъым. ЗэщхьэщыкӀыныгъэ яӀэ пэтми, ахэр зы лъэпкъыгъуэу къызэщӀэзыубыдэ щытыкӀэхэр нэхъыбэщ.

КъыздэкӀхэр[гъэтэрэзын | edit source]

Ару лӀэужьыгъуэхэр къыщокӀ губгъуэхэм, мэз лъапэхэм, псы Ӏуфэхэм, псылъэхэм, уеблэмэ къущхьэхъу, мэкъупӀэхэм.

Къэгъэщхьэпэгъуэр[гъэтэрэзын | edit source]

Абыхэм яхэтщ Ӏэщым, джэдкъазым фӀыуэ яшххэр, хущхъуэ къызыхаххэр.

ЛӀэужьыгъуэхэр[гъэтэрэзын | edit source]


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

Хьэкъун Б. Адыгэ къэкӀыгъэцӀэхэр. ТхылътедзапӀэ «Элбрус». Налшыч 1992 гъ.