Андзыш

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Андзыш (лат-бз. Verbascum) — лӀэужьыгъуэ зыкъом хъу удз лъэпкъыгъуэщ.

ХъупӀэхэм, мэкъупӀэхэм, гъурцхэм яхэту, мэз лъапэхэм къыщокӀ. Ӏэщым яшхыркъым. Мэкъур, андзышхэр хэмылъмэ, нэхъ къэуат мэхъу. Хущхъуэ къызыхах лӀэужьыгъуи яхэтщ.

Лэужъыгъуэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]


Тхыгъэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Хьэкъун Б. Адыгэ къэкӀыгъэцӀэхэр. ТхылътедзапӀэ «Эльбрус». Налшыч. 1992 гъ.