Jump to content

Амыкъу

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Амыкъу
урбз. Амуко

Координатхэр: 43°46′58.77″ с. ш. 39°52′59.22″ в. д. / 43.782992° с. ш. 39.883117° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Къаукъаз тхышхуэ
Лъэгагъэр: 1, 918 м

Амыкъу (урбз. Амуко) — Краснодар крайм хэт Ӏуащхьэщ. И лъэгагъыр м. 1, 918 мэхъур. Къаукъаз тхышхуэм хеубыдэщ Хъопс къедзыгъуэм (Щачэ къалэ) деж.