Алтай Актел

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Алтай Актел
урбз. Алтайский Актел
КӀыхьагъыр: 10 км
КъыхэжыпӀэр: Алтай къущхьэхэр
И пэр: Сома
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Алтай республикэ

Алтай Актел (урбз. Алтайский Актел) — Урысейм хэт Алтай республикэм и щӀыпӀэм хэж псыщ Сомам хэлъадэу, Алтай къущхьэхэм къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 10 хуэдиз мэхъур.