Ак Кул

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Ак Кул
урбз. Ак-Куль
КӀыхьагъыр: 17 км
И пэр: Чаган
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Алтай республикэ

Ак Кул (урбз. Ак-Куль) — Урысейм хэт Алтай республикэм и щӀыпӀэм хэж псыщ Чаганым хэлъадэу, Алтай къущхьэхэм къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 20 хуэдиз мэхъур.