Ӏэнкъэрэкъалэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Ӏэнкъэрэ къалэТыркуем и къэлэ шъхьаӀ. Нэбгырэ млн 5-м фэдиз цӀыф дэс. ЦӀыху пчъагъэкӀэ Истамбылым ыуж къэкӀо.

Географие[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Тарихъ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

АзиецIыкIум и къэлэ жъыдэдэмэ ащыщ. Ижъ-ижъыжь зэманым щегъэжьагъэу Алыдж къуаджэу АнгирэкIэ е АнкирэкIэ лэлъашIэщтыгъэ. 1071-рэ илъэсым, Манцикерт заом ыуж тыркумэ аубытыжьыгъ.

ЦӀыфэу дэсхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Къош-къалэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

НэмыкӀэу уеплъыныр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Зэпыщэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]