Шаблон:User fa

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
fa فارسی

زبان مادری این کاربر است

Мы шаблоныр усербоксу щыт. Мыр цӀыхухэтым и уней напэкӀуэцӀым хагъэувэ.

Бзэ зэхэшъыкӀыгъу хъуар:

  • {{user fa-0}} — хэшъыкӀыгъуэншэ;
  • {{user fa-1}} — кӀэдзэгъуэ (упшӀэ мы гугъу щытхэр гурыӀуэн джэуапи тыжьыфын);
  • {{user fa-2}} — курыт хэшъыкӀыгъуэ;
  • {{user fa-3}} — дэгъу хэшъыкӀын (бзэм и хабзэхэм хэшъыкӀыгъуэ иӀэн, хэукъуэгъуэхэр гъэтэрэзыфын шъхьэкӀэ);
  • {{user fa-4}} — бзэр псоуэ шъэн;
  • {{user fa-5}} — профессионалу бзэр шъэн;
  • {{user fa}} — анэдэлъхубзэ.