Jump to content

Шаблон:User ar-1

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
ar-1
هذا المستخدم بإمكانه أن يشارك بالعربية بمستوى مبتدئ

Мы шаблоныр усербоксу щыт. Мыр цӀыхухэтым и уней напэкӀуэцӀым хагъэувэ.

Бзэ зэхэшъыкӀыгъу хъуар:

  • {{user ar-0}} — хэшъыкӀыгъуэншэ;
  • {{user ar-1}} — кӀэдзэгъуэ (упшӀэ мы гугъу щытхэр гурыӀуэн джэуапи тыжьыфын);
  • {{user ar-2}} — курыт хэшъыкӀыгъуэ;
  • {{user ar-3}} — дэгъу хэшъыкӀын (бзэм и хабзэхэм хэшъыкӀыгъуэ иӀэн, хэукъуэгъуэхэр гъэтэрэзыфын шъхьэкӀэ);
  • {{user ar-4}} — бзэр псоуэ шъэн;
  • {{user ar-5}} — профессионалу бзэр шъэн;
  • {{user ar}} — анэдэлъхубзэ.