Jump to content

Шаблон:Country

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
{{{АдыгэцӀэр}}}
Шаблон:Flagcountry/Шаблон:Country Дэмыгъэ {{{ИцӀэм еуэ}}}
[[{{{ИцӀэм еуэ}}} и нып|{{{ИцӀэм еуэ}}} и нып]] [[{{{ИцӀэм еуэ}}} и дэмыгъэ|{{{ИцӀэм еуэ}}} и дэмыгъэ]]
[[Къэрал уэрэд {{{ИцӀэм еуэ}}}|Лъэпкъ уэрэд {{{ИцӀэм еуэ}}}]] 
Нэхъышъхьэбзэхэр {{{Бзэхэр}}}
Къалэ нэхъышъхьэр {{{Къалэ нэхъыщъхьэр}}}
ӀэнатӀэ хабзэр {{{ӀэнатӀэ хабзэр}}}
{{{Тхьэмадэхэм я пӀэхэр}}} {{{Тхьэмадэхэр}}}
Документациэ Документациэ
{{Country
|АдыгэцӀэр          = 
|И цӀэ дыдэр         = 
|ИцӀэм еуэ          = 
|Нып             = 
|Дэмыгъэ           = 
|Гоуидзэр           = 
|Къэрал уэрэдым и цӀэр    = 
|Аудио            = 
|ШӀыпӀэтхыпхъэм        = 
|lat_dir = |lat_deg = |lat_min = |lat_sec = 
 |lon_dir = |lon_deg = |lon_min = |lon_sec = 
 |region          = 
 |CoordScale        = 
|Бзэхэр            = 
|Щыхалъхьар          = 
|Къалэ нэхъыщхьэр       = 
|ӀэнатӀэ хабзэр        = 
|Къалэ нэхъ инхэр       = 
|Тхьэмадэхэм я пӀэхэр     = 
|Тхьэмадэхэр         = 
|И инагъымкӀэ и пӀэр     = 
|ЩӀыпӀэр           = 
|Псым и процентыр       = 
|Этнохоронимыр        = 
|Джылу дэсымкӀэ и пӀэр    = 
|Джылэр            = 
|Джылэбжыгъэм и гъэр     = 
|Джылэм и Ӏувагъыр      = 
|ВКӀуП            = 
|ВКӀуП-р гъэ щатар      = 
|ВКӀуП-мкӀэ и пӀэр      = 
|ВКӀуП-цӀыхум техуэр     = 
|Валутэр           = 
|Доменхэр           = 
|Телефон кодыр        = 
|Къагъэсэбэп зэманыгъуэхэр  = 
|Гулъытыгъуэ         = <references/>
|Commons           = 
}}