Къуаншэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Crystal Clear app kedit.svg Мы тхыгъэр зэрщыту, кӀэуэ тхыжьын хуэй.
НапэкӀуэцӀым здытепсэлъыхьым къызхэкӀар бгъуэтыфыну.

къуаншэ, жи1эмэ ищ1а е илэжьа 1уэхумк1э мызахуэ,щыуагъэ зыбгъэдэлъ жи1эу аращ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot