Къуаншэ

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
Crystal Clear app kedit.svg Мы тхыгъэр зэрщыту, кӀэуэ тхыжьын хуэй.
НапэкӀуэцӀым здытепсэлъыхьым къызхэкӀар бгъуэтыфыну.

къуаншэ, жи1эмэ ищ1а е илэжьа 1уэхумк1э мызахуэ,щыуагъэ зыбгъэдэлъ жи1эу аращ.