Азэрбиджаным и къэрал уэрэд

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

«Азербайджан Маршы» (азэр-бз. Azərbaycan marşı) — Азэрбиджаным и къэрал уэрэд. Марш хуитыныгъэмкӀэ гугъэмкӀэ теухуауэр. Ӏюзеир Хьаджыбеков мы уэрэдым ищӀащ икӀи Ахъмэт Джавад, цӀэрыӀуэ тхакӀуэ псалъэхэр итхащ.[1][2]

Къэрал уэрэдым и текст[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!

Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan![3]

Гулъытэгъуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  1. The National Symbols of the Republic of Azerbaijan. Heydar Aliyev Foundation.
  2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında. mfa.gov.az.
  3. AZƏRBAYCAN MARŞI. Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında.